Kako bi dijete savladalo vještinu pisanja, važno je da svoju grafomotoričku sposobnost razvije u potpunosti. Dolje navedene aktivnosti pomoći će djetetu u razvoju iste.

Kako izgleda razvoj grafomotorike potraži OVDJE!

Aktivnosti koje potiču razvoj grafomotorike:

1. Neka dijete crta i piše na vertikalnoj podlozi (ploča, papir zaljepljen na zid),  te slične aktivnosti poput pisanja imena i riječi magnetima na hladnjaku, precrtavanje s papira na papir preko prozora.

2. Kada provodite vježbe fine motorike s djetetom, uvijek krenite s aktivnostima koje dijete može lako riješiti, a kasnije postupno uvodite aktivnosti koje su složenije i teže za napraviti. Na taj način dijete neće izgubiti motivaciju za rad.

3. Popunjavanjem bojanke dijete vježba bojanje unutar linija. Ako dijete prejako pritišće boju na papir, pokažite kako izgleda pravilan pritisak olovke na papir.

4. Potaknite dijete da crta.

5. Neka dijete crta čovjeka. Ukoliko neki dijelovi nedostaju, pitajte dijete: “Treba li još nešto nacrtati na čovjeku?”, “Pogledaj mene.”, “Što je s rukama?”, “Što je s nogama?” i slično.

6. Nacrtajte jednostavnije oblike, a dijete neka ih precrta na drugi papir. Počnete sa samo jednom linijom, pa dvije, krug i tako dalje. Što dijete može precrtati u odnosu na svoju dob potražite OVDJE.

7. Tražite od djeteta da prvo nacrta cvijet, kuću, zmiju, drvo i slične jednostavnije crteže, a kasnije neka nacrta kompliciranije crteže.

8. Neka dijete crta linije oko svoje ruke ili nekog predmeta (Slika 1.).

Slika 1. Crtanje obrisa

9. Nacrtajte dugu, a dijete neka svaku liniju oboji drugom bojom (Slika 2.).

Slika 2. Bojanje duge

10. Napravite zadatke u kojima dijete treba po stazici, puteljku ili liniji dovesti predmet s lijeva na desno i obratno. Materijali dostupni za preuzimanje klikom na sliku (Slika 3.) ili OVDJE.

Slika 3. Vježbe za grafomotoriku

11. Neka dijete rješava jednostavne labirinte. Preuzimanje materijala klikom na sliku (Slika 4.).

Slika 4. Jednostavni labirint 

12. Potaknite dijete da rješava zadatke gdje se više linija preklapa, a dijete treba pratiti samo jednu. Svaku liniju možemo označiti drugom bojom. Materijali dostupni za preuzimanje klikom na sliku (Slika 5.).

Slika 5. Vježbe za grafomotoriku

13. Vježba za poticanje razvoja grafomotorike je spajanje točkica kako bismo dobili slovo ili oblik. Materijali dostupni za preuzimanje klikom na sliku (Slika 6.).

Slika 6. Spajanje točkica 

14. U kutiju s pijeskom zatrpamo razne predmete. Neka dijete traži skriveno blago. Umjesto pijeska možemo koristiti rižu ili leću.

15. Neka dijete izrađuje razne oblike od plastelina ili tijesta.

16. Provodite što više aktivnosti koje uključuju nizanje na konac ili špagu, poput izrade šarenog nakita.

17. Potaknite dijete da provodi aktivnosti koje uključuju trganje papira na manje komadiće, te ih lijepite na papir.

18. Neka dijete slaže puzzle. Prvo jednostavnije, a zatim složenije s više dijelova.

19. Provodite aktivnosti u kojima se koriste škare.

20. Neka se dijete igra igračkama za građenje, poput leggo kocki i sl.

21. Provodite aktivnosti koje uključuju upotrebu naljepnica, selotejpa i slično (Slika 7.).

Slika 7. Selotejp 

Komentari

comments