Jedna od prvih igri uloga koju se dijete igra je briga o plišancima, igračkama i lutkama. To je sasvim prirodna pojava ako uzmemo u obzir da od samog početka svog života, uloga koja je svakodnevno prisutna u djetetovom životu je uloga roditelja. Mama i tata se brinu za svoje dijete, premataju ga, kupaju, hrane i uspavljuju. Isto tako dijete kada započne sa simboličkom igrom, brine se o svojim lutkicama i plišancima. Sve započinje s hranjenjem. Dijete zajedno sa svojom majkom pripremi voćnu salatu. Za stolom sjedi dijete i lutkica koju dijete želi hraniti. Prvo dijete jedan komadić voća da lutki, a zatim jedan pojede sam. U ovoj igri mogu sudjelovati i mama, tata, stariji braco ili seka, baka, djed i ostali. Kasnije ova igra prelazi u previjanje bebe, šetanje iste, stavljanje na spavanje i slično.

Brigom za svoje lutkice, dijete uči brinuti o sebi.

Komentari

comments