Za izradu cvijeća od papira, potrebni su nam papiri u boji, ravnalo, olovka, škare i ljepilo (Slika 1.).

Slika 1. Materijali

Na prazan papir nacrtamo linije tako da je razmak između njih 1,5 cm (Slika 2.). Ukoliko koristimo bijeli papir, neka dijete oboji trakice u raznim bojama.

Slika 2. Razmak između linija

Neka dijete izreže 10 trakica (Slika 3.).

Slika 3. Deset trakica

Rezanjem trakica dijete vježba rezanje škarama po ravnoj crti.

Na 7 trakica zalijepimo krajeve (Slika 4.), te ih spojimo u cvijet(Slika 5.).

Slika 4. Ljepljenje trakica
Slika 5. Spajanje trakica u cvijet

Od jedne ravne trakice napravimo stabljiku (Slika 6.), a dvije preklopimo na pola, te od njih napravimo listove (Slika 7.).

Slika 6. Stabljika
Slika 7. Listovi

Spojimo cvijet i stabljiku, te ga zalijepimo na veliki papir (Slika 8.).

Slika 8. Cvijet

Komentari

comments