Sasvim je prirodno da djeca drže olovku onako kako im je najugodnije i najlakše, no kako se kasnije ne bi pojavile teškoće sa pisanjem, poput bola u ruci, prejakog pritiska olovke na papir, brzog umaranja što sve dovodi do toga da dijete sporije piše od vršnjaka, te samim time teže prati nastavu, važno je da dijete naučimo pravilno držati olovku.

Olovka se pravilno drži zrelim dinamičnim troprstim hvatom ili tzv. hvat olovke. Olovka se drži sa vrhovima tri prsta, palca, kažiprsta i srednjeg prsta. Luk između kažiprsta i palca je otvoren. Kažiprst i palac nalaze se točno jedan nasuprot drugog. Držanjem olovke sa jagodicama prstiju, dobivamo više slobode u pomicanju olovke. Prstenjak i mali prst su savijeni u šaku, te na taj način stabiliziraju ručni zglob. Ručni zglob je ravan. Tijekom pisanja pomiču se prsti, a olovka se nalazi 1-2 cm iznad papira (Slika 1. i 2.). Hvat olovke razvija se u dobi od 4,5 – 6 godina.

Slika 1. Hvat olovke kod pisanja lijevom rukom
Slika 2. Hvat olovke kod pisanja desnom rukom

Ukoliko dijete sjedi za stolom do piše važno je obratiti pažnju na držanje tijela, odnosno posturu tijela. Kako bi se prsti mogli slobodno i pravilno kretati, važno je ojačati mišiće koji održavaju posturu tijela, odnosno mišiće trupa i ramena. Djeca čiji su posturalni mišići slabi, imaju problema sa pisanjem. Zato se, što je moguće više u toku dana, dijete se treba baviti aktivnostima koje jačaju gore navedene skupine mišića. Pri obavljanju aktivnosti za stolom, moramo obratiti pažnju na visinu stola i stolca na kojem dijete sjedi. Stol je dobre visine ukoliko kada dijete sjedi na stolcu, može slobodno položiti podlaktice na površinu stola, bez da podiže ramena. Stopala moraju biti oslonjena na pod (Slika 3.).

Slika 3. Pravilna postura tijela za stolom

Ako djetetu ispadaju razni mali i sitni predmeti iz ruke, ili možemo reći da je dijete nespretno, mogući su problemi sa taktilnom percepcijom, odnosno mozak ne prepoznaje i ne procesuira na pravi način informacije koje stižu iz živaca ruke. Kako bi dijete adekvatno procesuiralo podražaje iz ruke, potrebno je provoditi aktivnosti za razvoj taktilne percepcije.

Da bi dijete moglo pravilno razvijati finu motoriku, a samim time i razviti zreli dinamični hvat olovke, mora prvo ojačati mišiće šake i prstiju, te uskladiti zajednički rad tih mišića, odnosno, koordinirati ih. Ukoliko su mišići šake i prstiju slabi, dijete ima teškoća u motoričkoj spretnosti, te je  potrebno provoditi vježbe jačanja tih skupina mišića, a jedna od vježbi je i rezanje škarama.

Kako dijete jednom rukom drži papir, a drugom piše, važno je uvježbati vještinu bilateralne koordinacije. To je sposobnost da dvije strane tijela sudjeluju zajedno u istoj aktivnosti. Ulogu bilateralne koordinacije pronalazimo u aktivnostima fine motorike kao što su nizanje na špagicu, vezanju vezica na cipelama, korištenja noža i vilice pri hranjenju, rezanju papira gdje jednom rukom pridržavamo i usmjeravamo papir a drugom režemo ili pak držanju ravnala dok drugom rukom crtamo liniju.

Pri pisanju važno je obratiti pažnju na položaj papira. Papir je pozicioniran u istom smjeru kao i ručni zglob (Slika 4. i 5.).

Slika 4. Položaj papira kod pisanja lijevom rukom
Slika 5. Položaj papira kod pisanja desnom rukom

Na ovaj način dijete jasno vidi što piše, a ruka je slobodna kretati se preko cijelog papira.

Kako bi dijete razvijalo pravilan hvat olovke važno je provoditi aktivnosti za poticanje razvoja hvata olovke i jačanja malih mišića šake i prstiju.

Komentari

comments