Pravilno rezanje škarama zahtijeva vještinu razdvajanja prstiju na ruci, te podrazumijeva korištenje palca, kažiprsta i srednjeg prsta odvojeno od prstenjaka i malog prsta. Ta tri prsta zajedno sudjeluju pri kontroli držanja olovke. Da bi savladali vještinu rezanja škarama moramo prvo naučiti pravilno držati i koristiti škare, a zatim uvježbati rezanje po crti i rezanje u krug, kako bi kasnije bili u mogućnosti rezati kompliciranije oblike. Iako će već trogodišnjaci uspjeti rezati škarama, vještina držanja škara nije potpuno razvijena sve do šeste godine.

Aktivnost rezanja škarama jača mišiće šake.


Pravilno držanje škara

Škare se pravilno drže tako da palac ide kroz jedan otvor na škarama, srednji prst kroz drugi, dok je kažiprst s vanjske strane škara. Ukoliko su djetetovi prstići premali, mogu se zajedno staviti kažiprst i srednji prst u drugi otvor na škarama. Zglob šake u toku aktivnosti rezanja mora ostati u ravan.

Kako odabrati škare

Pri odabiru škara moramo obratiti pažnju na veličinu škara (Slika 1.). Odgovarajuća veličina škara određuje se po djetetovoj ruci. Ne smiju biti prevelike kako ne bi ispadale djetetu iz ruke, ni premale jer neće moći pravilno primiti, pa tako ni rezati škarama. Treba odabrati škare koje imaju zaobljen vrh zbog sigurnosti djeteta, te dovoljno oštre škare koje mogu prerezati papir. Ukoliko dijete radi sa tupim škarama koje savijaju umjesto da režu papir, dolazi do pada motivacije, te će dijete izbjegavati aktivnosti koje uključuju rezanje škarama.

Slika 1. Škare 

Škare za rezanje lijevom rukom

Vrlo je važno obratiti pažnju koja je ruka dominantna kod djeteta. Ako dijete drži škare u lijevoj ruci, najbolje bi bilo da koristi škare koje su prilagođene za lijevu ruku (Slika 2.). Kod takvih škara gornja oštrica postavljana je drugačije kako bi dijete vidjelo liniju po kojoj reže (Slika 3.).

Slika 2. Škare za rezanje lijevom rukom
Slika 3. Škare za rezanje lijevom i škare za rezanje desnom rukom

Na nokat palca djetetu se može nacrtati smajlić, koji ukoliko se pravilno drže škare, mora biti okrenut prema djetetu.

Kako nositi škare

Da bi se smanjila mogućnost ozljeda, najbolje je škare koristiti u aktivnostima za stolom, te ne hodati sa škarama u ruci. Ukoliko dijete ipak mora prenijeti škare s jednog kraja prostorije na drugi, pravilno se nose na način da se zatvore oštrice škara, te se taj dio drži u šaci, a ruka je ispružena uz tijelo. Sa škarama u ruci nikada se ne trči!

Komentari

comments