Vještina manipulacije predmetima jednom rukom definira se kao mogućnost držanja, pomicanja i korištenja predmeta jednom rukom bez asistencije (pomoći) druge ruke.

Manipulacija ili baratanje predmetima jednom rukom (slobodni prijevod s eng. in-hand manipulation) važna je vještina kod obavljanja svakodnevnih aktivnosti poput crtanja, pisanja, rezanja škarama, pri hranjenju (korištenje žlice, vilice i noža), obavljanju osobne higijene, oblačenju, igranju i sl. Dijete koje je nespretno, često mu ispadaju sitni predmeti iz ruke, aktivnosti za koje je uobičajeno koristiti samo jednu ruku, obavlja sa dvije ruke ili koristi tijelo kao oslonac za obavljanje istih, najvjerojatnije ima poteškoće s ovom vještinom. Unaprijediti vještinu manipulacije predmetima jednom rukom možemo provođenjem aktivnosti koje uključuju dolje navedene kategorije.

Ova vještina sastoji se od 3 kategorije, a to su transfer, pomicanje i rotacija.

1. Transfer

Transfer se odnosi na mogućnost premještanja predmeta iz dlana prema prstima (ubacivanje kovanica u aparat za kavu ili u kasicu-prasicu (slika 1.), te premještanje predmeta iz prstiju prema dlanu (uzimanje kovanica prstima i premještanje u dlan (slika 2.), jedenje sitnog suhog voća, uzimanje malih bombončića kao što su m&m, jedenje kokica i slično) .

Slika 1. Pomicanje kovanice iz dlana prema prstima
Slika 2. Pomicanje kovanice iz prstiju prema dlanu

Za aktivnost vježbanja transfera predmeta iz dlana prema prstima i obrnuto, potrebna nam je kasica-prasica i 10 kovanica raznih veličina (slika 3.).

Slika 3. Kasica-prasica i kovanice

Kovanice postavimo na stol a djetetov zadatak je da jednu po jednu kovanicu uzme prstima sa stola i ubaci u kasicu (slika 4.).

Slika 4. Ubacivanje jedne po jedne kovanice

Nakon što dijete stavi sve kovanice u kasicu-prasicu, izvadimo ih i postavimo na stol. Sada dijete uzima po dvije kovanice na način da jednu drži u dlanu (slika 5.), a drugu ubacuje u kasicu (slika 6.).

Slika 5. Jedna kovanica u dlanu
Slika 6. Uzimanje i ubacivanje druge kovanice

Pripazite da dijete ne kompenzira pokret! Ne smije vuči kovanice do ruba stola, niti oslanjati ruku na tijelo dok uzima kovanice.

2. Pomicanje

Druga kategorija vještine manipulacije predmetima jednom rukom odnosi se na pomicanje predmeta po njihovoj dužini uz pomoć prstiju kako bi ih mogli koristiti (uzimanje olovke iz pernice ili stalka s olovkama, te pomicanje iste u poziciju za pisanje (slika 7.), listanje slikovnice, držanje i razvrstavanje igračih karata, skidanje čepa na flomasteru jednom rukom).

Slika 7. Pomicanje olovke u poziciju za pisanje

Za aktivnost vježbanja pomicanja predmeta po dužini potreban nam je jedan predmet (selotejp, olovka, manja igračka …) i deblji vuneni konac (slika 8.). Na jedan kraj konca zavežemo predmet (slika 9.) te ga tako postavimo na stol da slobodni kraj konca visi preko ruba stola (slika 10.).

Slika 8. Selotejp i vuneni konac
Slika 9. Priprema
Slika 10. Konac preko ruba stola 

Djetetov zadatak je da povlači konac na način da ga skuplja u dlan i tako dođe do predmeta ili igračke (slika 11.).

Slika 11. Povlačenje konca

3. Rotacija

Rotacija je mogućnost okretanja predmeta kažiprstom i palcem, uz pomoć oslonca na srednji prst. Rotaciju dijelimo na jednostavnu rotaciju, okretanje predmeta vrhovima prstiju za oko 90° (uzimanje olovke sa stola i priprema za pisanje (slika 12.), okretanje čepa na boci, slaganje puzzli, otključavanje ključem) i na složeniju rotaciju, okretanje predmeta prstima za više od 180° (okretanje olovke kako bi koristili gumicu za brisanje (slika 13.), uzimanje drvenih bojica iz stalka i priprema za bojanje, korištenje pastela koje imaju dva kraja različite boje).

Slika 12. Jednostavna rotacija : Uzimanje olovke sa stola i priprema za pisanje
Slika 13. Složenija rotacija : Okretanje olovke i korištenje gumice za brisanje

Opće aktivnosti koje utječu na razvoj vještine manipulacije predmetima jednom rukom:

Važno je poticati dijete da provodi aktivnosti koje preferiraju korištenje jedne ruke, te aktivnosti za čiju je provedbu potrebno korištenje palca i kažiprsta (te srednjeg prsta po potrebi).

1. Neka dijete od iskorištenog starog papira napravi lopticu, te neka je baci u koš s udaljenosti od jednog metra. Ako je prelagano, neka se dijete udalji od koša.

2. Veliku posudu napunimo špekulama (klikerima), zadatak je da dijete što brže prebaci sve špekule u drugu posudu koristeći samo jednu ruku. Drugu može staviti iza leđa ili u džep.

3. Neka dijete zakopčava i otkopčava gumbe i patent zatvarače na odjeći.

4. Provodite aktivnosti u kojima se koristi dječja pinceta za uzimanje i premještanje malih predmeta (npr. društvena igra Operacija).

5. U jednu posudu stavimo puno malih raznobojnih predmeta poput perlica, gumbića, trakica i slično, a dijete neka sadržaj posude razvrsta po boji.

6. Neka dijete na privjesku s ključevima samo pronađe ključ od ulazih vrata i stavi ključ u bravu.

7. Provođenje aktivnosti rezanja škarama, odnosno držanje i okretanje papira pri rezanju.

8. Igranje igara u kojim se koristi kocka za bacanje (npr. Čovječe, ne ljuti se)

9. Korištenje šiljila.

10. Provođenje aktivnosti za finu motoriku i jačanje mišića šake.

Video - vještina manipulacije predmetima jednom rukom (eng.)

Komentari

comments