Radna terapija jest zdravstvena djelatnost čiji je cilj omogućiti pojedincima i skupinama postizanje optimalnog funkcioniranja u aktivnostima dnevnog života koje uključuju samozbrinjavanje, produktivnost i slobodno vrijeme. Radna terapija je namijenjena osobama čije su sposobnosti obavljanja svakodnevnih aktivnosti umanjene razvojem, ozljedom ili bolešću, starenjem, psihološki, socijalno, kulturno, ili kombinacijom navedenog. (Zakon o djelatnostima u zdravstvu (NN 87/09)

Cilj radne terapije kod djece jest poticanje i razvijanje djetetovih funkcionalnih sposobnosti koje su potrebne za izvođenje aktivnosti dnevnog života koje uključuju samozbrinjavanje (obavljanje osobne higijene, odijevanje, hranjenje), produktivnost (izvršavanje školskih obveza, igranje) i slobodno vrijeme (druženje, čitanje, gledanje TV, šport).