Hrvatska udruga radnih terapeuta (HURT) pokrenula je rujnu 2015. godine projekt pod nazivom Ruksak lak’ može imat’ svak’ koji provodi u suradnji s Američkom udrugom radnih terapeuta (American Occupational Therapy Association – AOTA) prema uzoru na projekt koji je osmislila američka radna terapeutkinja sa Bostonskog sveučilišta (Boston University, Sargent Collage) dr. Karen Jacobs pod nazivom National School Backpack Awareness Day.

Cilj projekta je osvijestiti roditelje, nastavničko osoblje te učenike o važnosti pravilnog nošenja školske torbe te dati smjernice (Slika 1.) za pravilan odabir, pravilno nošenje te prilagodbu školske torbe karakteristikama i potrebama djeteta.

Slika 1. Smjernice za pravilno nošenje školske torbe
Projekt provode radni terapeuti s ciljem promocije zdravlja i utjecaja nepravilnog nošenja školske torbe na posturu djeteta. Prezentacija samog projekta provodi se u jednom danu u trajanju od 2-4 sata na način da radni terapeuti učenicima, roditeljima i nastavnicima objasne koje sve posljedice nepravilno nošenje torbe može imati na razvoj djeteta. Svaki roditelj i nastavnik dobije letak sa smjernicama kako pravilno napuniti, prilagoditi, podići i nositi školsku torbu. Nakon uvodnog izlaganja, slijedi interaktivna radionica tijekom koje radni terapeuti mjere masu školske torbe te masu djeteta i na za to predviđeni obrazac upisuju mjere dobivene vaganjem. Nakon dobivenih mjera, putem formule izračuna se preporučena masa školske torbe u odnosu na djetetovu težinu te se preporuče smjernice kako, ukoliko je potrebno, prilagoditi torbu kako bi nošenje odgovaralo karakteristikama i potrebama djeteta.

Više o projektu Ruksak lak’ može imat’ svak’ saznaj OVDJE.

Želiš sudjelovati u aktivnostima projekta? Saznaj više na web stranicama HURT-a.

Komentari

comments