Ovog ljeta pokrenute su praktične radionice koje za cilj imaju osvijestiti važnost senzoričke integracije za razvoj, učenje i istraživanje, odnosno na koji je način senzorička integracija ključna za svakodnevno življenje. 
Continue Reading