Osim sjenčanja predmeta koji se nalaze ispod papira, tajne poruke možemo otisnuti na papir. Potrebna su nam dva prazna papira i olovka (Slika 1.). Stavimo ih jedan na drugi.

Slika 1. Materijali

Na gornjem papiru olovkom ili kemijskom olovkom nacrtamo razne oblike i slova, npr. krug, srce, zvjezdicu, slovo A, broj 4, smajlića i slično (Slika 2.).

Slika 2. Crtanje raznih oblika

Gornji papir sklonimo, a ispred djeteta stavimo donji papir, koji je na prvi pogled prazan. Uz pomoć olovke otkrijemo djetetu jedan skriveni lik, a dijete neka otkrije ostale (Slika 3.).

Slika 3. Otkrivanje tajnih poruka

Komentari

comments