Pripovijedanje bajki i priča jedna je od najstarijih, ali jedna od najboljih metoda poticanja razvoja djeteta. Putem bajki i priča djeca uče razliku između „dobrog“ i „lošeg“ (npr. Crvenkapica je dobra, brine o baki, dok je vuk loš i zao, želi nauditi Crvenkapici; princeza je dobra i skromna, vještica je zla i pohlepna …), obogaćuju svoj rječnik, te upoznaju svijet na djeci prihvatljiv način.

Kroz bajke i priče djeca upoznaju svijet oko sebe.

Nakon što djetetu pročitate bajku ili priču, uzmite par minuta vremena nakon toga, razgovarajte s djetetom o priči koju ste pročitali, recite mu što vam se najviše dojmilo u priči, neka dijete kaže vama isto. Dijete može nacrtati najdraži dio priče, razgovarajte o crtežu, imajte na umu da je to dječji crtež, stoga ne kritizirajte, već pohvalite trud.

Kada birate bajke i priče za dijete, obratite pozornost na to da iste trebaju biti pozitivne. U početku neka to budu priče koje su kraće, te one u kojima se jasno vidi razlika između dobra i zla, dok kasnije možete postupno uvoditi sve kompliciranije priče sa više likova.

Didaktička igra bez pravila za poticanje mašte kod djece je I-ON-DA (Slika 1.)koja je dostupna za preuzimanje.

Slika 1. Didaktička igra I-ON-DA

Komentari

comments