Bilateralna koordinacija označava sposobnost usklađenog korištenja lijeve i desne strane tijela pri izvođenju jedne aktivnosti.

Slika 1. Bilateralna koordinacija 

Djeca već u dobi sa šest mjeseci počinju koristiti dvije strane tijela u jednoj aktivnosti. Primjer za to je kada u svakoj ruci drže po jednu kocku, igračku ili instrumente za sviranje (slika 1.), te udaraju jednu o drugo kako bi proizveli zvuk, te kada jednom rukom drže slikovnicu a drugom listaju (slika 2.).

Više o motoričkom razvoju djeteta potražite OVDJE.

Slika 2. Listanje slikovnice

Kako prepoznati teškoće s bilateralnom koordinacijom kod djeteta?

Ukoliko dijete ima poteškoća ili ne može uopće izvesti određene aktivnosti grube motorike, moguće je da ima teškoće s bilateralnom koordinacijom. Najčešće dijete ne može uloviti loptu s dvije ruke (slika 3.), treba pomoć pri penjanju uz stepenice, na tobogan ili slične sprave u parku, ne može skakati sa dvije noge bez da se rukama oslanja uza zid i slično.

Slika 3. Uzimanje lopte s dvije ruke

Osim poteškoća pri izvođenju aktivnosti grube motorike, kod djece koja imaju teškoće s bilateralnom koordinacijom, javljaju se i problemi s provođenjem aktivnostima fine motorike. Kod obavljanja aktivnosti svakodnevnog života, dijete ne može usklađeno koristiti nož i vilicu kako bi narezalo hranu, ne može jednom rukom držati četkicu za zube, a drugom stavljati pastu na četkicu (slika 4.), također se javljaju teškoće kod vezanja vezica na tenisicama (slika 5.), otkopčavanja i zakopčavanja gumbi na odjeći, kao i korištenja zip zatvarača. Isto tako dijete može pokazivati probleme sa povlačenjem ravne crte uz pomoć ravnala, ne može uskladiti ruku kojom drži papir i ruku kojem reže pri aktivnosti rezanja sa škarama, teško navodi perlice na špagicu ili slične aktivnosti nizanja.

Slika 4. Stavljanje paste za zube na četkicu
Slika 5. Vezanje vezica

Znak koji upućuje na teškoće s bilateralnom koordinacijom je i korištenje samo jedne ruke pri obavljanju svakodnevnih aktivnosti.

Isto tako, obratite pažnju na pojavu simetričnih pokreta, odnosno, ukoliko dijete pri izvođenju aktivnosti obje ruke pomiče jednako, to upućuje na moguće teškoće s bilateralnom koordinacijom. Primjer za to je kada dijete reže škarama papir, u dijelu kada otvara škare kako bi zarezalo, druga ruka pušta papir jer radi isti pokret kao i ruka koja drži škare.


Aktivnosti koje potiču korištenje dvije ruke potražite OVDJE.

Komentari

comments