U okviru projekta „STARTUP Program – Mogućnosti zapošljavanja i samozapošljavanja osoba s tjelesnim invaliditetom“ 01. ožujka 2016. godine organizira se Dan otvorenih vrata s ciljem informiranja građana, studenata, poslodavaca i institucija, kroz edukativna predavanja i radionice, o programima, iskustvima i aktivnostima koje su polaznici i partneri stekli sudjelovanjem u aktivnostima STARTUP projekta.

Projekt „STARTUP Program – Mogućnosti zapošljavanja i samozapošljavanja osoba s tjelesnim invaliditetom“ sufinanciran je u sklopu Grant sheme “Poboljšanje pristupa tržištu rada osobama s tjelesnim invaliditetom” u okviru Operativnog programa “Razvoj ljudskih potencijala 2007.-2013.”.
Opći cilj projekta je povećati mogućnosti zapošljavanja osoba s tjelesnim invaliditetom (OSI) u Hrvatskoj što će doprinijeti povećanju sveukupne zapošljivosti ciljne skupine u uključenim županijama sa sadašnjih 1,4% na 2,5% u narednih 7 godina.

Projekt ukupne vrijednosti 119.284,92 eura sufinancira Hrvatski zavod za zapošljavanje, Ured za financiranje i ugovaranje projekata Europske unije, a usmjeren je na povećanje konkurentnosti osoba s tjelesnim invaliditetom na tržištu rada kroz razvoj vještina za zapošljavanje i mogućnosti za samozapošljavanje u Bjelovarsko-bilogorskoj županiji i Gradu Zagrebu.

CeDePe Zagreb provodi projekt u suradnji s partnerima: Udruga tjelesnih invalida Bjelovar i Učilište za poslovno upravljanje – Ustanova za obrazovanje odraslih, uz suradničku potporu Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Područnih ureda Zagreb i Bjelovar.

Trajanje projekta je 16 mjeseci (14.04.2015.-13.08.2016.).

Ciljnu skupinu čini 35 osoba s tjelesnim invaliditetom u Bjelovaru i Zagrebu uključenih u aktivnosti treninga: stručno osposobljavanje, trening osobnih i poslovnih vještina i motivacije te praktikume uz potporu radnih instruktora.

Datum: 1. ožujka 2016. godine

Vrijeme: 14:00 do 18:00 sati

Mjesto: Društvo osoba s cerebralnom i dječjom paralizom Zagreb (CeDePe),
Sloboština, Zahradnikova 12, 10 000 Zagreb

Program:

14:00 – 14:15 Pozdravljanje sudionika i predstavljanje projekta
14:15 – 15:30 Radionica “Povećanjem samopouzdanja do poslovnog uspjeha” (Mojra Dautović)
15:30 – 15:45 Pauza
15:45 – 17:00 Radionica “7 navika uspješnih ljudi” (Gentis)
17:00 – 18:00 Iskustva sudionika projekta (praktikanata i njihovih mentora)

Svi ste pozvani!

Komentari

comments