Dječji crtež razvija se u četiri faze, a to su faza šaranja, faza simboličkog crteža, faza realističnog crtanja i faza umjetničkog crtanja. Opis svake pojedine faze pročitajte niže.

1. Faza

Faza šaranja

1 – 3 godine

U ovoj fazi dijete ne kreće crtati s namjerom već pravi črčkice i crtice (Slika 1.), koje odrasloj osobi nisu prepoznatljive. Najčešće crta kružne linije po papiru, jer je to automatska i najprirodnija aktivnost, te je potrebna najmanja motorička spretnost za tu radnju.

Slika 1. Crtež “mama” , 1.g.

2. Faza

Faza simboličkog crteža

3 – 6 godina

U fazi simboličkog crtanja, dijete kreće crtati s namjerom, no ne crta realistično već simbolično. Prvi crteži su crteži ljudske figure (Slika 2. i 3.), najčešće je to „glavonožac“ ili „punoglavac“, te vrlo često nema razlike u crtežima čovjeka i životinja. Od 4. do 5. godine počinje se razlikovati spol, počinju se crtati haljine, frizure i sl. Djeca u ovoj fazi često sama objašnjavaju svoj crtež (Slika 4. i 5.).

Slika 2. Crtež “čovjek” 3.g.
Slika 3. Crtež “čovjek” 4.g.
Slika 4. Crtež “drvo” 5.g.
Slika 5. Crtež “drvo” 4.g.

3. Faza

Faza realističnog crtanja

6 – 10 godina

Djeca u ovoj dobi pokušavaju što realističnije crtati, često crtaju jako slično kao drugo dijete koje sjedi blizu njega, to zovemo oponašanje. Crtaju s puno detalja, a u početku ove faze javlja se „rendgenski crtež“ (Slika 6. i 7.)(proziran crtež, npr. noge, ruke i tijelo vidi se kroz odjeću, u kući nacrtanoj izvana vidi se namještaj .. ).

Slika 6. Crtež “kuća” 6.g.
Slika 7. Crtež “čovjek” 6.g.

4. Faza

Faza umjetničkog crtanja

10 godina i više

Zbog pada interesa za crtanjem u dobi od 10. – 12. godine, ova faza javlja se samo kod neke djece.

Komentari

comments