Projekt “Kišobran” – program prevencije nasilja među djecom provodi Centar za edukaciju savjetovanje i humanitarno djelovanje – Krugovi u suradnji sa Centrom za socijalnu skrb, osnovnim školama Grada Zagreb, te osnovnim školama u Cetingradu, Rovišću i Čazmi uz potporu Ministarstva socijalne politike i mladih.

Projekt “Kišobran” namijenjen je edukaciji i savjetovanju djece 2. i 3. razreda osnovne škole, učitelja i njihovih roditelja s ciljem prevencije nasilja među djecom.

Tijekom projekta  izrađen je animirani film s tematikom kako se zaštititi kada netko čini nešto što me smeta, u suradnji Krugova i Noemi Ribič, Lucije Oroz i Mateje Štefinćak, studentica Akademije likovnih umjetnosti u Zagrebu. Animirani film namijenjen je osvješćivanju djece koliko je važno zauzimati se za sebe, kao i rješavati problem otvorenom komunikacijom te u suradnji s odraslom osobom.

Nenasilna komunikacija animirani film
Krugovi, Centar za edukaciju savjetovanje i humanitarno djelovanje već se niz godina bavi pomaganjem maligno oboljeloj djeci, starijim i nemoćnima i ostalim socijalno ugroženim skupinama i to kroz projekte Program podrške maligno oboljelima odobrenoga od Ministarstva zdravlja i Staro zlato za nove poticaje usmjeren podršci starijima i nemoćnima odobrenoga od Ministarstva socijalne politike i mladih.

Za Terapeuta u kući piše Martina Harapin,univ. bacc. ekonomije (Stručna suradnica, Krugovi)

Komentari

comments