Kreativnost je pojam koji označava aktivnost stvaranja novih ideja. Poticanjem djeteta da stvara nešto novo, utječemo na razvoj mašte i na razvoj samopouzdanja.

Logičke aktivnosti su one aktivnosti koje potiču razvoj logike, odnosno potiču razvoj ispravnih misli i metoda spoznaje kod djeteta.

Igranjem uloga ili tzv. simbolička igra, način je da dijete shvati koja je uloga svakog pojedinog zanimanja s kojim se susreće u životu. Simbolička igra se pojavljuje već oko 2. godine života i mijenja se do 8 godine. U početku su to jednostavnije igre, poput imitiranja roditelja u brizi za dijete, kuhanju, pospremanju i slično. U dobi od 4. godine djeca se dogovaraju tko će preuzeti koju ulogu u igri, a u dobi sa 7-8. godina djeca u igru uključuju potpunu situaciju iz stvarnog života sa uključenim osjećajima i ulogama. Uz simboličku igru razvija se komunikacija, mašta, socijalizacija i govor, a osim što se djeca igraju u skupinama, mogu se igrati i sama.