Memory je igra za razvoj pamćenja, a možemo je napraviti i sami. Od debljeg papira ili kartona izrežemo 12 jednakih dijelova, kartica. To mogu biti kvadratići, trokutići, kružići ili cvijetići, po želji. Kartice podijelimo u parove, po dvije, te na svaki par nacrtamo slijedeće oblike: crveni krug, ljubičasto srce, žuto sunce, plavi kvadratić, zelena zvjezdica i narančasti trokutić (Slika 1.).

Preuzmi Moj prvi memory OVDJE.

Slika 1. Oblici

Igra počinje tako da sve kartice pomiješamo, okrenemo ih slikom prema podlozi, te složimo u tri reda po četiri kartice. Svi sudionici igre otvaraju po dvije kartice, ukoliko se na dvije otvorene kartice nalaze različiti oblici, igrač zatvara kartice i na redu je slijedeći igrač (Slika 2.).

Slika 2. Različiti oblici

Ako se na dvije otvorene kartice nalaze isti oblici, igrač koji ih je otvorio uzima svoj par kartica. Sada je na redu slijedeći igrač i tako dok se ne otvore svi parovi kartica (Slika 3.).

Slika 3. Jednaki oblici

Pobjednik je onaj igrač koji na kraju ima najveći broj parova (Slika 4.). Osim pamćenja, igra memory utječe na razvoj osnova matematike, te uči dijete pobjeđivati i gubiti (Slika 5.).

Slika 4. Zadnji parovi
Slika 5. Memory

Komentari

comments