Znatiželja za otkrivanjem novih spoznaja i mogućnosti potiče motorički razvoj kod djeteta. Stoga, ukoliko se dijete ne razvija mentalno, ni motorika djeteta neće se razvijati. U tablici prikazan je normalan motorički razvoj djeteta od rođenja pa sve do 3. godine.

DOB

POLOŽAJ NA TRBUHU POLOŽAJ NA LEĐIMA

REFLEKSI

Novorođenče Zglobovi su jako savinuti, posebno kukovi i koljena, guza je u zraku.

Glava je naslonjena na lice, te je nagnuta u stranu.

Ruke su savinute u laktovima i priljubljene uz tijelo, šakice mekano poluotvorene, palčevi su pored ili u njima.

Dijete ispruža i savija ruke i noge, a mirnije je nego na leđima.

Glava nagnuta u stranu.Kralješnica savinuta.

Ruke lagano raširene, te savinute u laktovima.

Šakice poluotvorene, palčevi pored ili u njima.

Nogice savinute u kukovima i koljenima.

U ovom položaju dijete vrlo živahno, ispruža i savija ruke i noge.

Morov refleks, Palmarni refleks, Refleks sisanja, Okretanje glave, Refleks povlačenja, Babinski refleks, Refleks hodanja, Refleks plivanja, Refleks plivanja van vode, Refleks žmirkanja
1.mjesec Savinutost zglobova popušta, dok su veliki zglobovi i dalje savinuti.

Podiže glavicu i oslanja se na ručice.

Šakice mekano poluotvorene sa palčevima izvan.

Većina djece može fiksirati predmet.

Stav „mačevaoca“ (glava je okrenuta u stranu, ruka je ispružena na toj strani, šakica otvorena, palac izvan, te je nogica ispružena. Druga nogica i rukica savinute.)

Prati objekt pogledom u radijusu 90°.

Morov refleks, Palmarni refleks, Refleks sisanja, Babinski refleks, Refleks hodanja, Refleks plivanja, Refleks plivanja van vode
2.mjeseca Savinutost zglobova popušta, dok su veliki zglobovi i dalje savinuti.

Podiže glavicu i oslanja se na ručice.

Šakice mekano poluotvorene sa palčevima izvan.

Većina djece može fiksirati predmet.

Dijete se igra vlastitim rukama, na taj se način počinje razvijati koordinacija oko-ruka-usta.

Prati objekt pogledom u radijusu 180°.

Morov refleks, Palmarni refleks, Refleks sisanja, Babinski refleks, Refleks hodanja, Refleks plivanja, Refleks plivanja van vode
3.mjeseca Podiže glavicu i rameni obruč, oslanja se na laktove.

Glava se slobodno okreće.

Razvija se koordinacija oko-ruka-usta.

Odiže nogice od podloge, kuk i koljena savijeni pod pravim kutom.

Počinje hvatati igračke.

Morov refleks, Palmarni refleks, Refleks sisanja, Babinski refleks, Refleks hodanja, Refleks plivanja, Refleks plivanja van vode
4.mjeseca Dijete može prenositi ravnotežu s lakta na lakat kada želi dohvati predmet, dok se oslanja na zdjelicu i koljeno na suprotnoj strani.

Predmete odmah stavlja u usta.

Igračke hvata od sredine tijela prema van, ne može prijeći sredinu tijela. Morov refleks, Palmarni refleks, Refleks sisanja, Babinski refleks, Refleks hodanja, Refleks plivanja, Refleks plivanja van vode
5.mjeseci Diže se s osloncem na dlanove.

Ukoliko mu se stavi nešto pod podlakticu, može se okrenuti i ukloniti predmet.

Oslanja se na trbuh i odiže rukice i nogice, kao da pliva.

Igračke premješta s ruke u ruku.

Rukama dodiruje genitalije i koljena, te tako proširuje sliku o sebi.

Prebacuje težinu tijela u stranu, te tako hvata igračke.

Palmarni refleks, Refleks plivanja, Refleks plivanja van vode
6.mjeseci Podiže se na dlanove, oslonac je gotovo na bedrima.

Okreće se na leđa.

Okreće se na trbuh bez zabacivanja glavice.

Razvija se koordinacija oko-ruka-noga.

U sjedećem položaju oslanja se na ispružene šakice (kao prednja obrambena reakcija).

Igračke drži s obje ruke.

Palmarni refleks, Refleks plivanja, Refleks plivanja van vode
7.mjeseci Okreće se na leđa.

Pojavljuje se puzanje na laktovima, tzv. vojničko puzanje.

U položaju četveronoške može se ljuljati naprijed – nazad.

Sjedi bez oslonca.

Razvoj pincetnog hvata (prvo palac i kažiprst, a onda i drugi prsti).

Razvoj koordinacije oko-ruka-noga-usta.

Palmarni refleks, Refleks plivanja, Refleks plivanja van vode
8.mjeseci Početak puzanja i razvija se klečeći stav. Sjedi samostalno.

Oslanja se na podlogu pored tijela, postranična obrambena reakcija.

Palmarni refleks, Refleks plivanja, Refleks plivanja van vode
9.mjeseci Razvijeno puzanje.

Kralješnica ispružena.

Dijete se igra u sjedećem položaju.

Razvija se stražnja obrambena reakcija.

Svi prsti savijeni pri hvatanju predmeta.

Dodaje igračku drugoj osobi.

Palmarni refleks, Refleks plivanja, Refleks plivanja van vode

 

10.mjeseci Stoji uz oslonac.

Stavlja kocke u veću posudicu / kanticu.

Ispušta predmet da bi uzeo zanimljiviji.

Palmarni refleks, Refleks plivanja, Refleks plivanja van vode
11.mjeseci Oslanja se šakama i stopalima na podlogu, tzv. „medvjeđi hod“.

Igra se s loptom.

Ubacuje predmete u adekvatne rupe, igračke s oblicima.

Palmarni refleks, Refleks plivanja, Refleks plivanja van vode
12.mjeseci

Pojava prvih samostalnih koraka.

Slaže toranj od 2-3 kocke.

Pomaže svojim pokretima pri kupanju i oblačenju.

Ubacuje i izbacuje predmete iz posude.

Palmarni refleks, Refleks plivanja, Refleks plivanja van vode

 

13 – 15.mjeseci

Samostalno hoda, često mijenja smjer, ustaje se u slobodnom prostoru.

Kleči dok se igra.

Četveronoške se penje po stepenicama.

Samostalno drži žlicu i jede.

Okreće list papira (slikovnica).

18.mjeseci Kreće se uz i niz stepenice uz pridržavanje.

Udara loptu nogom.

Trči uz česte padove.

Igra je kompleksnija.

2. godine

Samostalno se kreće uz i niz stepenice.

Skače na obje noge.

Pleše.

Penje se po namještaju.

Pokušava se samostalno umiti.

Crta.

Samostalno jede.

3. godine Stoji i skače na jednoj nozi.

Vozi tricikl.

Samostalno se oblači i obuva.

Komentari

comments