Međunarodno certificirani tečaj Sustava komuniciranja razmjenom slike (PECS) organizira Hrvatska udruga radnih terapeuta u suradnji sa Pyramid Group Management Services Corporation (PGMSC) iz Velike Britanije (Slika 1.).

PECS Basic održati će se u Zagrebu, 28. i 29. listopada 2015., dok će se PECS Advanced održati na proljeće 2016.

Sustav komuniciranja razmjenom slike / The Picture Exchange Communication System (PECS) je pristup kojim se pomoću slika razvijaju komunikacijske sposobnosti. PECS se koristi u komunikaciji s djecom ali i odraslima koji imaju komunikacijske poteškoće, te poteškoće s učenjem, a odlične rezultate pokazuje u komunikaciji s djecom i odraslim osobama s autizmom.

PECS su razvili Andrew S. Bondy i Lori Frost 1985. godine kao vrstu jedinstvenog, augmentativnog/alternativnog treninga. Istraživanja su pokazala kako PECS na inhibira govor već je u nekim slučajevima zabilježeno da ga je potaknuo.

PECS na odgađa razvoj govora niti ga ometa!

Kako PECS koristi slike u komunikaciji prikladan je za osobe svih dobnih skupina i različitih poteškoća učenja i komunikacije, uči kako započeti spontanu komunikaciju, te se može koristiti u svim situacijama.

PECS se sastoji od 6 faza:

Faza 1: U prvoj fazi uči kako inicirati komunikaciju kroz razmjenu jedne slike za željeni predmet.

Faza 2: Još uvijek se koristi samo jedna slika, no u drugoj fazi uči se kako započeti komunikaciju s ostalima te iznositi svoje zahtjeve.

Faza 3: U trećoj fazi uči se kako odabrati sliku koja predstavlja objekt želje, odnosno diskriminacija slika. Sve slike nalaze se na jednom mjestu u knjizi kako bi se na taj način olakšalo komuniciranje.

Faza 4: Nakon što se savlada diskriminacija slika, uči se strukturiranje jednostavnih rečenica poput „Ja želim … jabuku“.

Faza 5: Uči se kako odgovoriti na pitanje „Što želiš?“.

Faza 6: U šestoj fazi uči se kako odgovarati na pitanja, te kako komentirati stvari oko sebe.

Slika 1. PECS 2015

Kome je namijenjena edukacija :

 • Radnim terapeutima
 • Fizioterapeutima
 • Logopedima
 • Edukacijskim rehabilitatorima
 • Psiholozima
 • Pedagozima
 • Učiteljima
 • Odgajateljima
 • Socijalnim radnicima
 • Socijalnim pedagozima
 • Roditeljima
 • Svim ostalima koji rade s djecom, adolescentima i odraslima s teškoćama u komunikaciji

Korištenjem alternativno-augmentativne komunikacije nastala je i društvena igra I-ON-DA.

PECS tečaj uključuje:

 • PECS priručnik (autora Frost and Bondy + CD sa svim tablicama)
 • Radni materijali na engleskom i hrvatskom jeziku
 • Licencirani certifikat od strane Pyramid Educational Consultants UK
 • Osvježenja tijekom pauze

Više informacija o samoj edukaciji i certifikatu potražite na stranicama HURT-a, te na PECS-UK.

Cijene tečaja i prijave na PECS 2015 nalaze se OVDJE.

Komentari

comments