Ovog ljeta pokrenute su praktične radionice koje za cilj imaju osvijestiti važnost senzoričke integracije za razvoj, učenje i istraživanje, odnosno na koji je način senzorička integracija ključna za svakodnevno življenje. 

Tijekom radionice sudionici će praktično iskusiti različite karakteristike te izazove senzoričkog procesuiranja, poput dispraksije,  poteškoća  taktilne  diskriminacije,  poteškoća  vestibularnog  i vizualnog procesuiranja,  poteškoća  auditorne diskriminacije. Također pod vodstvom voditeljica sudionici će se upoznati kako senzoričke različitosti i izazovi mogu utjecati na svakodnevno ponašnje, emocije, pažnju, mišljenje, ali i igru, učenje i socijalnu participaciju. Kroz praktične aktivnosti sudionici će se upoznati karakteristikama:

  • terapijom Ayres senzoričke integracije®
  • primjenom senzoričkih strategija za poticanje svakodnevnog funkcioniranja
  • planiranjem i primjenom senzoričke dijete
  • primjenom Alert programa® – strategija prilagodbe okoline koji mogu utjecati na unaprjeđenje svakodnevnog funkcioniranja u osoba kod kojih postoje.

Nakon završetka radionice sudionici će moći:

Osvjestiti važnost senzoričke integracije u aktivnostima svakodnevnog života (ADŽ), poput bazičnih i instrumentalnih aktivnosti, igre, učenja i socijalne participacije;
Povezati poteškoće procesuiranja senzoričkih informacija s regulacijom, organizacijom ponašanja, samopouzdanjem te izvedbom ADŽ
Osvjestiti osobne senzoričke različitosti i kako oni određuju naše ponašanje i izvedbu aktivnosti;
Osvjestiti kako se narušeno senzoričko procesuiranje reflektira u svakodnevnom životu i prepoznati važnost evaluacije od strane stručnjaka;
Prepoznati važnost prepoznavanja izazova senzoričke inetgarcije, načina evaluacije poremećaja senzoričke integracije te tretmana Ayres senzoričke integracije;
Kroz rad u malim skupinama, primjenom prikaza slučaja i osobnih iskustava raspravljati će se i razvijati plan primjene jednostavnih svakodnevnih aktivnosti primjenom senzoričkih strategija, senzoričke dijete i ALERT programa®
Prepoznati osnovne karakteristike okoline koja može poticati uspješnu senzoričke integraciju, ali ju i ograničavati.
Radionica je namjenjena:

Radionica je namijenjena roditeljima, kao i stručnjacima koji su uključeni u rad s djecom s teškoćama u razvoju (radnim terapeutima, fizioterapeutima, psiholozima, pedagozima, odgajateljima, učiteljima, edukacijskim rehabilitatorima) te ostalima.

Voditeljice radionice:

Saša Radić, bacc.therap.occup, USC/WPS SI certified, SIPT certified

Saša Radić, pedijatrijska radna terapeutkinja koja radi s djecom s različitim okupacijskim izazovima, njihovim obiteljima te svima koji su svakodnevica djeteta. Kontinuirano se profesionalno usavršava na području RH i Europe, certificirani je za provedbu Ayres senzoričke integracije te implementaciju i interpretaciju Testa senzoričke integracije i praksije (SIPT) od strane The University of Southern California Division of Occupational Science and Therapy i WPS – Western Psychological Services) , završila je edukacija iz terapije hranjenja, tretmana iritabilnih beba, ergonomske prilagodbe prostora, alternativnih i augmentativnih oblika komunikacije. Saša Radić je asistent pri Katedri za radnu terapiju Zdravstvenog veleučilišta i trenutno je na magistarskom studiju radne terapije  na  University of Salford  Manchester, United Kingdom.

Ivana Ćuk, bacc.therap.occup.

Ivana Ćuk je radna terapeutkinja koja najviše uživa u radu s djecom. Nakon završenog fakulteta svoje znanje nastavila je usavršavati kroz različe edukacije te trenutno polazi Međunarodno priznati program Ayres Senzoričke Integracije® ASI® te implementaciju i interpretaciju Testa senzoričke integracije i praksije (SIPT) u organizaciji CLASI (Collaborative for Leadership in Ayres Sensory Integration). Ivana Ćuk radi s djecom različitih dobnih skupina koja imaju izazove u svakodnevnom funkcioniranju. Svoje vještine razvijala je i izvan granica Hrvatske gdje je imala priliku provoditi ALERT program utemeljen na dokazima u P.O.T.S. Pediatric Occupational Therapy Service na Malti.

Datum:

Srijeda, 20. rujna 2017. godine 17.00 – 20.00

Četvrtak, 21. rujna 2017. godine 09.00 – 13.00

Kotizacija:

Kotizacija uključuje sudjelovanje na radionici, pisane materijale, vrećicu sa prijedlogom senzoričkih strategija

Korisnici usluga aRTisINCLudum 450,00 kn
Ostali 550,00 kn

Broj sudionika je ograničen.

Prijave su dostupne ovdje

Komentari

comments