Djeca najčešće počinju koristiti olovku u dobi od jedne godine kada olovku drže cijelom šakom, a pomiču je tako da koriste mišiće ramena. Kasnije se razvija troprsti hvat, kojim se drži olovka, a kontrolira se mišićima šake. Kako bi se mogao hvat olovke mogao pravilno razvijati, važno je provoditi aktivnosti fine motorike i vježbe za jačanje mišića šake.

Više o hvatu olovke pročitaj OVDJE.

Snažan hvat (Slika 1.)

1-1,5 godina

Svi prsti stisnuti su u šaku, čvrsto držeći olovku. Ručni zglob je savinut. Ruka se pomiče kao cjelina, iz ramena.

Slika 1. Snažan hvat

Pronirani hvat (Slika 2.)

2-3 godine

Olovka se drži prstima. Ručni zglob je u pronaciji. Nema otvorenog luka između palca i kažiprsta. Olovka se drži poput noža. Ruka se pomiče kao cjelina, iz ramena. Osim proniranog hvata u ovoj dobi se javlja i palmarni hvat (Slika 3.).

Slika 2. Pronirani hvat
Slika 3. Palmarni hvat

Statični troprsti hvat (Slika 4.)

3,5-4 godine

Olovka se drži pri dnu sa tri prsta (palac, kažiprst i srednji prst). Luk između kažiprsta i palca lagano je otvoren. Tijekom pisanja pomiče se šaka.  Postoji mogućnost da će dijete olovku držati sa vrhovima svih pet prstiju.

Slika 4. Statični troprsti hvat

Zreli dinamični troprsti hvat (idealan hvat olovke) (Slika 5.)

4,5-6 godine

Olovka se drži sa vrhovima tri prsta (palac, kažiprst i srednji prst). Luk između kažiprsta i palca je otvoren. Kažiprst i palac nalaze se točno jedan nasuprot drugog. Držanjem olovke sa jagodicama prstiju, dobivamo više slobode u pomicanju olovke. Prstenjak i mali prst su savijeni u šaku, te na taj način stabiliziraju ručni zglob. Ručni zglob je ravan. Tijekom pisanja pomiču se prsti, a olovka se nalazi 1-2 cm iznad papira.

Slika 5. Zreli dinamični troprsti hvat

Prilagođeni hvat olovke

Djeca koja imaju oslabljene mišiće šake, ruke pa i slabije mišiće posture, skloniji su razviti prilagođeni hvat olovke. Zbog kasnijih teškoća pri pisanju i praćenju nastave, važno je djelovati što ranije, provoditi što više aktivnosti koje djeluju na grubu i finu motoriku, kako bi dijete pravilno razvijalo hvat olovke.

Maladaptivni hvat (Slika 6.)

Hvat koji nastaje kao posljedica slabog mišićnog tonusa. Ručni zglob nestabilan je i oslabljen, te je narušen luk između kažiprsta i palca.

Slika 6. Maladaptivni hvat

D’Nealian hvat (Slika 7.)

Adaptirani hvat olovke kod slabog mišićnog tonusa. Olovka se nalazi između kažiprsta i srednjeg prsta, na taj način je olovka stabilnija.

Slika 7. D’Nealian hvat 

Komentari

comments