Morov refleks je primitivni refleks koji se javlja kod novorođenčadi, a nestaje nakon 3 – 6 mjeseci starosti djeteta. Izostanak, nemogućnost izvođenja ili nepotpuni Morov refleks kod djece mlađe od 4 – 5 mjeseci upućuje na oštećenje motornog sustava. Nesimetrični Morov refleks može upućivati na prijelom ključne kosti ili Erbovu paralizu.

Ispituje se tako da je dijete u leđnom položaju, jedan dlan stavi se na potiljak a drugim dlanom drži se dijete u području leđa. Brzim spuštanjem dlana koji se nalazi pod zatiljkom prate se slijedeće reakcije:

  • Retrofleksija vrata (glava se zabacuje unazad)
  • Abdukcija ili širenje ruku na koje se nadovezuje ispružanje laktova i svih zglobova šake (ruke pruža prema naprijed, kao da grli)
  • Nakon širenja ruku dolazi do savijanja laktova
  • Simetrija pokreta

Osim gore opisanog ispitivanja, Morov refleks možemo izazvati i glasnim zvukom ili udarcem po podlozi na kojoj dijete leži.

Palmarni (plantarni) refleks, refleks je hvatanja, a javlja se kada se položi predmet (igračka, prst odrasle osobe) na dlan djeteta, tada dijete čvrsto uhvati predmet šakom (palac ne koristi, a dijete može držati čitavu svoju težinu). Ukoliko isti postupak napravimo na stopalu, dijete će savinuti prste. Refleks hvatanja nestaje do 1. godine.

Refleks sisanja (i gutanja) javlja se kada dodirujemo usta djeteta, te na taj način izazivamo pokrete sisanja. Refleks nestaje nakon 4 mjeseca.

Okretanje glave refleks je koji se javlja kada dodirujemo obraz, a dijete okreće glavu u smjeru dodira.

Refleks povlačenja javlja se kod topline ili uboda, dijete se savije od boli i plače. Ovaj refleks nam je jako važan u toku života jer nas štiti od štetnih podražaja.

Babinski refleks prepoznajemo po lepezastom širenju prstiju, a izazivamo ga na način da povučemo prstom liniju po stopalu djeteta, od pete prema prstima. Nestaje od 4 – 6 mjeseca, a koristi se za praćenje neurološkog razvoja.

Refleks hodanja javlja se kada dijete postavimo u uspravni položaj tako da stopala dodiruju podlogu, dijete će raditi pokrete hodanja. Ovaj refleks nestaje nakon 2 – 3 mjeseca.

Refleks plivanja javlja se kada dijete položimo u vodu, radi pokrete plivanja i izdiše zrak kroz usta. Ovaj refleks pomaže kod ranog učenja plivanja, a nestaje sa 6 – 12 mjeseci starosti.

Refleks plivanja van vode označava pojavu pokreta plivanja iako dijete nije u vodi na podražaj kao što su bljesak svijetla i visoka temperatura. Javlja se u svakoj dobi u prvoj godini života.

Refleks žmirkanja javlja se nekoliko dana nakon poroda, a izaziva ga jaka svijetlost ili jači zvuk (pljesak ruku).

Komentari

comments