„Plavi oblak“ slikovnica je na temu nasilja koja na djeci prihvatljiv način prikazuje toleranciju i nenasilje među ljudima.
Autor slikovnice je Tomi Ungerer, a ilustracije u slikovnici najmlađima će životnu priču plavog junaka učiniti još zanimljivijom.

Komentari

comments