Djeca kada krenu u školu uče pisati slova, no sve češće se susrećemo s problemom da dijete koje ne zna pisati slova, teže prati nastavu od ostalih vršnjaka, ili ukoliko većina djece u razredu ne zna pisati slova dok krene u školu, dijete koje zna pisati može pokazati pad interesa i motivacije za učenjem. Odluku o tome hoće li dijete naučiti pisati i čitati slova prije početka škole, svakako je na roditelju, no važno je pratiti želje djeteta. Ukoliko dijete pokaže interes za učenjem pisanja i čitanja, pokažite mu ispravan način pisanja pojedinog slova kako bi se teškoće s pisanjem u školi svele na minimum, te počnite od slova koja se nalaze u djetetovu imenu.

Važno:

1. Prije početka pisanja slova, dijete mora uvježbati finu motoriku i grafomotoriku.
2. Ispravite djetetov hvat ukoliko pogrešno drži olovku.
3. Naučite dijete kakav treba biti pritisak olovke na papir.
4. Neka dijete slobodnom rukom drži papir.
5. Slova se pišu s lijeva na desno.
6. U početku označite točkice koje dijete mora spojiti da bi napisalo slovo.
7. Počnite sa slovima koji se nalaze u djetetovu imenu.
8. Ukoliko dijete zna pisati više od jedne riječi, skrenite mu pažnju na to da ostavi razmak između riječi.
9. Piše li dijete s lijevom rukom, pri pisanju slova A, Đ, E, F, G, H i T može neke poteze raditi u suprotnom smjeru, iako to nije pravilo.

Sva velika tiskana slova počinju se pisati od vrha prema dnu.

Kazalo:

Pisanje slova lijevom rukom.

Preuzimanje u PDF formatu OVDJE.

Pisanje slova desnom rukom.

Preuzimanje u PDF formatu OVDJE.

Komentari

comments